ROBIN

ADMIR

Prislista personlig träning

Vid köp av enstaka PT timme 750 kr/tim
Vid köp av 10 PT timmar eller mer 700 kr/tim